Missie

De krachtigste
motor is fantasie

Move United vzw is een organisatie die zich als doel stelt om de stap naar de sportclub te faciliteren & optimaliseren. Daarnaast wensen we de basis te leggen voor een fitte & veilige levensstijl: zelfredzaam bewegen in het water en vaardig fietsen onder alle omstandigheden.Bekijk ons aanbod  →
Kat op fiets Move United

Waar men vroeger veel langer in een ongedwongen sfeer bewoog (spelen in de tuin, ravotten op het platteland, fietsen op de straat ...), beginnen kinderen heden ten dage op zeer jonge leeftijd - al dan niet competitief - te sporten in clubverband. Deze verschuiving in het jeugdsportlandschap heeft ervoor gezorgd dat de traditionele sportclubs die zich richten op één sport, niet langer op maat zijn van kleuters die hun eerste stapjes zetten in de sport. In de traditionele sportclubs ontbreekt vaak de ervaring en expertise om deze lessen in te richten op maat van het kind. Tegelijkertijd merken we dat het “zwemonderwijs” steeds meer in de verdrukking komt op scholen (o.a. door de maximumfactuur) en kinderen - bijvoorbeeld door het drukke verkeer - minder fietsen en bijgevolg de nodige stuur- en rijvaardigheden ontbreken.

Rekening houdend met deze (nieuwe) realiteit, ontwikkelt Move United een aanbod dat rekening houdt met de specifieke noden. Onze op mekaar afgestemde trajecten zijn feilloos te combineren en verweven via een gemeenschappelijke fantasiewereld. Op basis van de eigen situatie en interesses, kan men ons aanbod à la carte en op eigen tempo ontdekken.

Het DNA van onze organisatie, laat zich als volgt samenvatten:

  • Iedereen is welkom, ongeacht vaardigheidsniveau
  • Breed aanbod van verschillende vaardigheden & sporten
  • Belevend & fantasierijk bewegen: elke les is een avontuur
  • Focus op ontwikkeling zonder competitiedruk
  • Duur van de sessies in functie van de leeftijd
  • Afwisselende leeromgevingen: sporthal, zwembad en outdoor

Om onze missie in de praktijk te kunnen brengen, is het essentieel dat we - in tegenstelling tot clubs die zich richten op één sport - een neutraal karakter bezitten. Dit creëert de noodzakelijke voorwaarde om een kind op het einde van ons aanbod zelf de keuze te laten maken voor een welbepaalde sport zonder dat hierbij andere invloeden en belangen spelen.

Een deel van de middelen die we genereren, investeren we om kwetsbare groepen hun weg naar ons aanbod te laten vinden. Indien we erin slagen om IEDER kind te leiden naar de sport(en) van HUN dromen, dan is onze missie geslaagd!


De oprichters van Move United,

Geroen Verleysen & Evert Walravens